Szabályzatok készítése

Az államháztartás új számviteli rendszerét bevezető jogszabályi változások miatt, a Számviteli Szabályzatokat 2014. évben szükséges frissíteni.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14 § (11). pont szerint:„ Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés szerint elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni”.

Önkormányzati partnereinknek vállaljuk az alábbi szabályzatok elkészítését, aktualizálását:

Kötelező számviteli szabályzatok

 • Pénzkezelési szabályzat
 • Számviteli politika
 • Számlarend
 • Leltárkészítési és leltározási szabályzat
 • Önköltség számítás rendjére vonatkozó belső szabályzatok
 • Eszközök, források értékelési szabályzata

 Egyéb kötelező jellegű szabályzatok

 • Belső kontroll rendszer, Ellenőrzési nyomvonal
 • Tűzvédelmi szabályzat

 A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen:

 • Ügyrendek
 • Beszerzési szabályzat
 • Kiküldetési szabályzat
 • Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
 • Reprezentációs kiadások szabályzata
 • Gépjármű használati szabályzat
 • Telefonok használatáról szóló szabályzat
 • Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Egyéb ajánlott szabályzatok

 • Bizonylati rend
 • Felesleges készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata
 • Gazdálkodási szabályzat
 • Informatikai biztonsági szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Közbeszerzési szabályzat
 • Közszolgálati adatvédelem szabályzata
 • Közszolgálati szabályzat
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Vagyon magáncélú használatának rendje
 • Élelmezési szabályzat
 • Kiegészítő melléklet