Transzferár tanácsadás

A transzferárak a kapcsolt vállalkozások belső elszámoló árai, a kapcsolt társaságok közötti gazdasági műveleteket az egyes, egyébként önállóan gazdálkodó társaságok ilyen áron számolják el.

A transzferárak alkalmazásának kötelezettségét a törvények és rendeletek előírják mindazon gazdasági társaságok számára, melyek kapcsolt vállalkozásokkal rendelkeznek és azokkal gazdasági ügyleteket bonyolítanak.

A 22/2009. számú pénzügyminiszteri rendelet szabja meg a transzferár dokumentáció elkészítésének feltételeit, a nyilvántartás kötelező információ tartalmát. Mindenesetre nem árt tudni, keretszabályozásról van szó, éppen ezért a módszer kiválasztása, a piaci ár igazolását szolgáló adatok összegyűjtése szubjektív lehet és éppen ezért a NAV vizsgálatok egyik legérzékenyebb területének számítanak.

A Magyarországon jelenleg hatályos szabályozás és gyakorlat szerint a transzferár-dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén mulasztási bírságot vethet ki az adóhatóság. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (14) bekezdése értelmében az adóalany 2 millió forintig terjedő bírsággal sújtható, abban az esetben, ha nem tesz eleget a szokásos piaci ár meghatározására vonatkozó nyilvántartási kötelezettségnek, illetve az ezzel összefüggő iratmegőrzési kötelezettségnek, a bírság jelenleg szerződésenként értendő. Ismételt ellenőrzés esetén 2012-től ez az összeg már a duplájára nő és elérheti a 4 millió forintot is.

Amennyiben a további vizsgálatok során bebizonyosodik, hogy a dokumentációban szereplő adatok, – különös tekintettel a szokásos piaci ár megállapítására és annak helyességére – nem felelnek meg a valóságnak, az adóhatóság módosíthatja az adóalapot, és ezen felül adóbírságot, illetve késedelmi kamatot számíthat fel. Az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-200 %-a, a késedelmi kamat pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Szolgáltatásaink:

  • Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek feltérképezése
  • Transzferár dokumentáció készítése és frissítése
  • Vélemény az ügyfél által elkészített transzferár dokumentációról
  • Piaci haszon meghatározása adatbázis-kutatással
  • A szokásos piaci ár adóhatósági megállapítására irányuló kérelem elkészítése (APA)
  • Részvétel az árképzés kialakításában
  • Transzferár politika, belső árazási irányelvek kidolgozása a vállalatcsoport számára
  • Transzferárakkal kapcsolatos egyéb tanácsadás