Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálói, auditálási tevékenységet különféle ágazatokba tartozó vállalkozásoknál folytattunk és folytatunk.

Önkormányzatok és intézményeik auditálása is praxisunk része.

Szolgáltatásaink:

Éves teljes körű, és eseti könyvvizsgálat vállalkozásoknak, költségvetési szervek, önkormányzatok könyvvizsgálata

A Könyvvizsgálat célja, hogy a megbízónk hitelezői, tulajdonosai, valamint vezetője számára véleményt alkossunk arról, hogy az üzleti évről szóló beszámoló megbízható és valós képet mutat-e és összhangban van-e a számviteli törvény és más jogszabályok előírásaival, átfogó és hiteles képet nyújt-e a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés gazdasági eredményeiről.

Ennek keretében végezzük a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés megbízhatóságának vizsgálatát, és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, a számviteli törvény és a számviteli szabályzatok betartásának ellenőrzését, valamint az éves (egyszerűsített éves) beszámoló véleményezését.

Átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálata

Vállaljuk átalakulások (összeolvadás, beolvadás, kiválás, szétválás, más gazdasági formába történő átalakulás), vagyonmérleg tervezetének és végleges vagyonmérlegének a könyvvizsgálatát, illetve az átalakulási folyamat támogatását.

Az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár összeállítására vonatkozó speciális szabályok betartásának ellenőrzése során a vagyonértékelési tapasztalatainkat is hasznosítani tudjuk.

Apportértékelés

A tagok nem pénzbeni hozzájárulása esetén a gazdasági társaságoknak könyvvizsgálót kell megbízniuk az apport értékének felülvizsgálatára, melyet széleskörű ismeretekkel rendelkező munkatársaink végeznek.