Könyvvizsgálat - önkormányzatok

Önkormányzatok és intézményeik auditálása:

Éves teljes körű, és eseti könyvvizsgálat,  költségvetési szervek, önkormányzatok könyvvizsgálata.

A Könyvvizsgálat célja, hogy a megbízónk hitelezői, tulajdonosai, valamint vezetője számára véleményt alkossunk arról, hogy az üzleti évről szóló beszámoló megbízható és valós képet mutat-e és összhangban van-e a számviteli törvény és más jogszabályok előírásaival, átfogó és hiteles képet nyújt-e az intézmény vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés gazdasági eredményeiről.

Ennek keretében végezzük a költségvetés és beszámoló vizsgálatát, és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátását.