Belső ellenőrzés

A költségvetési források kiadásaival és bevételeivel kapcsolatos műveleteket belső ellenőrzésnek vetik alá. A belső ellenőrzés célja azt biztosítani, hogy az egyes intézmények céljaikat gazdaságos, hatékony és eredményes módon érik el, tulajdonukat kellőképpen óvják, és pénzügyi műveleteik jogszerűek, szabályszerűek és indokoltak.

A közösségi rendszerben a belső ellenőrzés nem merül ki a jogszerűség és a szabályszerűség vizsgálatában, hanem a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek betartására is vonatkozik.
Egy intézmény vezetésének hatékonysága elképzelhetetlen a belső ellenőrzés megbízhatósága nélkül. Felmérjük, hogy a társaság vezetése milyen célokat szeretne elérni a belső ellenőrzés által, illetve a jelenlegi szervezeti megoldás ennek megfelelő-e. Megvizsgáljuk a munkaköri leírásokat, az ellenőrzési munkaprogramot és annak teljesítését, a belső ellenőrök képzettségét, szaktudását, tapasztalatát és jelentéseiket.

Belső ellenőrzési feladatok kiszervezése:

Partnereinkkel együttműködve kialakítjuk az intézmény belső ellenőrzési koncepciót, társaságunk pedig célorientáltan végrehajtja.

A kiszervezés előnyei:

 • A kiszervezés növeli a belső ellenőrzés függetlenségét
 • Költséget takaríthat meg
 • Új, külső, objektív szemléletet kaphat
 • Feladat orientált megközelítés
 • Szakmailag felkészült munkatársak állnak rendelkezésére

Szolgáltatásaink:

 • Belső ellenőrzési rendszer felmérése
 • Belső szabályozás, valamint jogszabályi megfelelés vizsgálata
 • Belső szabályzatok kialakítása
 • Folyamatok elemzése, optimalizálása, átfedések kiszűrése
 • Folyamatba épített ellenőrzési pontok kialakítása, értékelése
 • Jelentéskészítési algoritmusok kialakítása