Belső ellenőrzés

A költségvetési források kiadásaival és bevételeivel kapcsolatos műveleteket belső ellenőrzésnek vetik alá. A belső ellenőrzés célja azt biztosítani, hogy az egyes intézmények céljaikat gazdaságos, hatékony és eredményes módon érik el, tulajdonukat kellőképpen óvják, és pénzügyi műveleteik jogszerűek, szabályszerűek és indokoltak.

A közösségi rendszerben a belső ellenőrzés nem merül ki a jogszerűség és a szabályszerűség vizsgálatában, hanem a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek betartására is vonatkozik.
Egy intézmény vezetésének hatékonysága elképzelhetetlen a belső ellenőrzés megbízhatósága nélkül. Felmérjük, hogy a társaság vezetése milyen célokat szeretne elérni a belső ellenőrzés által, illetve a jelenlegi szervezeti megoldás ennek megfelelő-e. Megvizsgáljuk a munkaköri leírásokat, az ellenőrzési munkaprogramot és annak teljesítését, a belső ellenőrök képzettségét, szaktudását, tapasztalatát és jelentéseiket.

Belső ellenőrzési feladatok kiszervezése:

Partnereinkkel együttműködve kialakítjuk az intézmény belső ellenőrzési koncepciót, társaságunk pedig célorientáltan végrehajtja.

A kiszervezés előnyei:

  • A kiszervezés növeli a belső ellenőrzés függetlenségét
  • Költséget takaríthat meg
  • Új, külső, objektív szemléletet kaphat
  • Feladat orientált megközelítés
  • Szakmailag felkészült munkatársak állnak rendelkezésére

Szolgáltatásaink:

  • Belső ellenőrzési rendszer felmérése
  • Belső szabályozás, valamint jogszabályi megfelelés vizsgálata
  • Belső szabályzatok kialakítása
  • Folyamatok elemzése, optimalizálása, átfedések kiszűrése
  • Folyamatba épített ellenőrzési pontok kialakítása, értékelése
  • Jelentéskészítési algoritmusok kialakítása